Hỗ trợ trực tuyến

_0914020246(kỹ thuật)
_0905866399(k.doanh)

Công trình » LED Trang trí đường phố

Khung TT Trụ đèn CS đường Thành Điện Hải

Thi công khung
Lắp ngoài trời, trên trụ điện, chịu bao nắng mưa, mà 5 năm vẫn đẹp như ngày nào
 
Lắp đặt tại con đường độc đáo của Đà Nẵng: ngắn nhất (200m), con đường ko có số nhà, con đường mang tên 1 di tích lịch sử nổi tiếng của ĐN - đường Thành Điện Hải

Các bài viết liên quan


Đốc tác khách hàng
Logout