Hỗ trợ trực tuyến

_0914020246(kỹ thuật)
_0905866399(k.doanh)

Công trình » Bảng thông tin điện tử

Đồng hồ đếm ngược sự kiện APEC VIETNAM 2017

Kiểm tra kỹ thuật trước khi đóng điện Đồng hồ đếm ngược sự kiện APEC Vietnam 2017Tin truyền thông:
(Báo Đà Nẵng) http://baodanang.vn/channel/5399/201704/san-sang-dem-nguoc-den-tuan-le-cap-cao-apec-2017-2547146/
(yeudanang.org) http://yeudanang.org/da-nang-chuan-bi-dem-nguoc-den-tuan-le-cap-cao-apec-2017.html

 

Các bài viết liên quan


Đốc tác khách hàng
Logout