Hỗ trợ trực tuyến

Hotline1: 0914.020246
Hotline2: 0905.866399

Công trình » Bảng Điện tử

Đồng hồ đếm ngược sự kiện APEC VIETNAM 2017

Kiểm tra kỹ thuật trước khi đóng điện Đồng hồ đếm ngược sự kiện APEC Vietnam 2017Tin truyền thông:
(Báo Đà Nẵng) http://baodanang.vn/channel/5399/201704/san-sang-dem-nguoc-den-tuan-le-cap-cao-apec-2017-2547146/
(yeudanang.org) http://yeudanang.org/da-nang-chuan-bi-dem-nguoc-den-tuan-le-cap-cao-apec-2017.html

 

Các bài viết liên quan


Đốc tác khách hàng
Logout