Hỗ trợ trực tuyến

Hotline1: 0914.020246
Hotline2: 0905.866399

Công trình » Bảng hiệu Quảng cáo

Bảng hiệu Holiday Beach Hotel

Mỗi năm, nên tổ chức bảo trì 1 hoặc 2 lần cho hệ thống biển quảng cáo của Khách sạn. Vừa tăng hiệu quả chiếu sáng quảng cáo, vừa hạn chế hư hỏng xảy ra ngoài ý muốn và đảm bảo độ bền cho toàn bộ bảng hiệu từ 3 đến 5, 7 năm.

Các bài viết liên quan


Đốc tác khách hàng
Logout