Hỗ trợ trực tuyến

_0914020246(kỹ thuật)
_0905866399(k.doanh)

Công trình » Bảng quảng cáo LED - Led sign

Bảo trì hạng mục qcao KS Holiday Beach

Mỗi năm, nên tổ chức bảo trì 1 hoặc 2 lần cho hệ thống biển quảng cáo của Khách sạn. Vừa tăng hiệu quả chiếu sáng quảng cáo, vừa hạn chế hư hỏng xảy ra ngoài ý muốn và đảm bảo độ bền cho toàn bộ bảng hiệu từ 3 đến 5, 7 năm.

Các bài viết liên quan


Đốc tác khách hàng
Logout