Hỗ trợ trực tuyến

Hotline1: 0914.020246
Hotline2: 0905.866399

Công trình » Bảng Điện tử

Bảng theo dõi tiến độ công trình Angsana

Lắp đặt bảng hiển thị thông tin điện tử, cập nhật các thông tin về thời gian, tiến độ, tai nạn tại công trình Angsana Hotel & Resort.
 Vài nét về công trình
Angsana Hotel & Resort là khu nghỉ dưỡng cao cấp của các nhà đầu tư Hàn Quốc. Khởi công từ tháng 6/2010 đến nay, dự kiến hoàn thành trong 24 tháng.
 
Với vị trí địa lý đặc biệt, giáp núi & biển, chắc chắn Angsana Hotel & Resort sẽ thu hút lượng khách đáng kể đến nghỉ dưỡng.
 
Các nhà thầu đặt ra tiêu chí rất cao về an toàn & chất lượng công trình cũng như tiến độ công trình - việc lắp đặt bảng cập nhật thông tin về Đồng hồ - Đếm ngược thời gian - Số tai nạn - Nhiệt độ ... giúp việc giám sát công trình đạt hiểu quả cao.
 
Hạng mục thực hiện
Lắp đặt bảng hiển thị thông tin điện tử, cập nhật các thông tin về thời gian, tiến độ, tai nạn...
 
Thời gian hoàn thành
- Tháng 11/ 2010
 

Các bài viết liên quan


Đốc tác khách hàng
Logout