Hỗ trợ trực tuyến

_0914020246(kỹ thuật)
_0905866399(k.doanh)

Công trình » LED Trang trí đường phố

Khung đèn LED trang trí Đường 2/9 - TP Đà Nẵng

   Thi công tại xưởng

 
   Chạy thử nghiệm

 
   Chạy thử nghiệm

 
   Lắp đặt tại tuyến đường 2/9 TP  Đà Nẵng

 
   Lắp đặt tại tuyến đường 2/9 TP  Đà Nẵng

 
   Hoàn tất đấu nối vào hệ thống lưới điện trang trí của thành phố

 
   Nghiệm thu một góc đầu đường 2/9

 
   Một vị trí trụ đèn chiếu sáng có lắp đặt khung đèn LED trang trí


Các bài viết liên quan


Đốc tác khách hàng
Logout