Hỗ trợ trực tuyến

Hotline1: 0914.020246
Hotline2: 0905.866399

Công trình » Khung trang trí Trụ đèn CS

Khung trang trí Trụ đèn Chiếu sáng đường 2/9 - Đà Nẵng

   Thi công tại xưởng

 
   Chạy thử nghiệm

 
   Chạy thử nghiệm

 
   Lắp đặt tại tuyến đường 2/9 TP  Đà Nẵng

 
   Lắp đặt tại tuyến đường 2/9 TP  Đà Nẵng

 
   Hoàn tất đấu nối vào hệ thống lưới điện trang trí của thành phố

 
   Nghiệm thu một góc đầu đường 2/9

 
   Một vị trí trụ đèn chiếu sáng có lắp đặt khung đèn LED trang trí


Các bài viết liên quan


Đốc tác khách hàng
Logout