Hỗ trợ trực tuyến

_0914020246(kỹ thuật)
_0905866399(k.doanh)

Công trình » Bảng quảng cáo LED - Led sign

Dầu ăn Quốc Linh

Thi công bảng hiệu mặt tiền Dầu ăn QUỐC LINH
Thi công bảng hiệu mặt tiền Hệ thống Phân phối dầu ăn QUỐC LINH
- Màn hình LED chạy nội dung quảng cáo
- Bộ chữ mica lọng CNC viền đồng bóng
- Led full mặt trong chữ

Các bài viết liên quan


Đốc tác khách hàng
Logout