Hỗ trợ trực tuyến

Hotline1: 0914.020246
Hotline2: 0905.866399

Tin tức » Tin hoạt động

Lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng khảo sát việc lắp đặt chữ số mẫu Count Down Timer

Lãnh đạo UBND TP, Đà Nẵng khảo sát việc lắp đặt chữ số mẫu tại hiện trường. Dự án Thi công "Count Down Timer - Đồng hồ đếm ngược sự kiện Asian Beach Games 5th 2016 - Tại Đà Nẵng" - Vị trí lắp đặt (Vòng xoay Cầu Sông Hàn, Ngô Quyền - Phạm Văn Đồng)
Các bài viết liên quan


Đốc tác khách hàng
Logout