Hỗ trợ trực tuyến

Hotline1: 0914.020246
Hotline2: 0905.866399

Tin tức » Tin hoạt động

Tập thể nv cty

Tập thể HYPERTECH "Sinh hoạt ngoại khóa" bên cạnh chữ số mẫu CDT. - Dự án Thi công "Count Down Timer - Đồng hồ đếm ngược sự kiện Asian Beach Games 5th 2016 - Tại Đà Nẵng" - Vị trí lắp đặt (Vòng xoay Cầu Sông Hàn, Ngô Quyền - Phạm Văn Đồng)Các bài viết liên quan


Đốc tác khách hàng
Logout