• Gợi ý từ khóa:
  • Bảng mặt tiền, Bảng điện tử, Màn hình LED...

Hỗ trợ

1. BẢNG ĐIỆN TỬ

1.1 Download phần mềm đổi nội dung - Dành cho hệ điều khiển BX

 

- Sử dụng card BX, ver 2017: https://drive.google.com/open?id=1oKvALoeG7XTMxisSdVzeho7c8_jWzTHH

(LedshowTW2017(18.03.22.00), lưu ý: copy đường link, dán vào trình duyệt để download về máy tính & tiến hành cài đặt

 

- Sử dụng card BX, ver 2015: https://drive.google.com/open?id=1SVCYUkD4Omvan9KZjfHphUgIVmaKPvfX

(LedshowTW2015(15.01.23.00), lưu ý: copy đường link, dán vào trình duyệt để download về máy tính & tiến hành cài đặt

 

- Video hướng dẫn Nhập dung Bảng điện tử Sử dụng card BX, kết nối bằng cổng COM:

 

1.2 Download phần mềm đổi nội dung - Dành cho hệ điều khiển HD

- Sử dụng card HD, ver 2018: https://drive.google.com/open?id=1ilLgLwTP9Yh1FHMstRMTY3UUojE59WOJ

*Lưu ý: copy đường link, dán vào trình duyệt để download về máy tính & tiến hành cài đặt

 

2. MÀN HÌNH LED

2.1 Download phần mềm đổi nội dung - Dành cho hệ điều khiển LS

- Sử dụng card LS-Q1 ver 2017 (MPlayer V2.0.1): https://drive.google.com/open?id=1l9nsaMXRRPJxXNDQvp-xelDXvBfeFHBS

 

3. DRIVER CHO CÁP CHUYỂN USB SANG CỔNG COM (RS232)

- Driver điều khiển của cáp chuyển từ cổng USB sang cổng COM: https://drive.google.com/open?id=13mQ_E7GfoZWmKwM2e4I38ahab5IRuPKu

HYPERTECH.VN