• Gợi ý từ khóa:
  • Bảng mặt tiền, Bảng điện tử, Màn hình LED...

Hỗ trợ

1. PHẦN MỀM BẢNG ĐIỆN TỬ

 

- Sử dụng card BX, ver 2017: http://hyperhome.ddns.net:5000/fbsharing/7yKX4XSO

(LedshowTW2017(18.03.22.00), lưu ý: copy đường link, dán vào trình duyệt để download về máy tính & tiến hành cài đặt

 

- Sử dụng card BX, ver 2015: http://hyperhome.ddns.net:5000/fbsharing/LQdmJ45A

(LedshowTW2015(15.01.23.00), lưu ý: copy đường link, dán vào trình duyệt để download về máy tính & tiến hành cài đặt

 

- Video hướng dẫn Nhập dung Bảng điện tử Sử dụng card BX, kết nối bằng cổng COM:

 

HYPERTECH.VN
Hotline
0914.020246