• Gợi ý từ khóa:
  • Bảng mặt tiền, Bảng điện tử, Màn hình LED...

LED trang trí tòa nhà | New Orient Hotel

Mã: Chưa rõ
Liên hệ

Chi tiết

Thi công Thanh led Pixel Fullcolor Trang trí tòa nhà NEW ORIENT HOTEL (Vũ trường New Phương Đông - Đà Nẵng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HYPERTECH.VN